Home

Nieuws

Agenda ledenvergadering 2016

Agenda               A.L.V.        T.C. Hulster Ambacht                    23 nov. 2016.

 

01.                        Opening vergadering / ingekomen stukken.

 

02.                        Vaststellen notulen A.L.V. 25 november 2015.

 

03.                        Financieel verslag 2016.

                               Begroting 2017.

                              Contributievoorstel 2017.

 

04.                        Verslag kascommissie / aanstelling nieuwe    kascommissie.

 

05.                        Schriftelijke verslagen commissies.

 

P A U Z E.

 

06.                        Samenvatting seizoen 2016.

 

07.                        Wisseling bestuur –en commissieleden.

 

08.                        Verkiezing nieuwe bestuursleden.

 

09.                        Rondvraag / Sluiting.

 

 

Openingstijden tennispark

Beste Leden,

 

Het zomerseizoen is weer ten einde. Dit betekent dat wij kunnen blijven tennissen, maar dat de openingstijden van ons park vanaf Maandag 10/10/2016 als volgt zijn.

 

Maandag       09.00 – 21.30 uur         Tennisopleiding sluit af.

Dinsdag        09.00 – 22.30 uur         Vereniging sluit af.

Woensdag     09.00 – 21.45 uur         Tennisopleiding sluit af.

Donderdag    09.00 – 18.15 uur         Tennisopleiding sluit af.

Vrijdag          09.00 – 18.45 uur        Tennisopleiding sluit af.

Zaterdag       09.00 – 17.00 uur         Vereniging sluit af.

Zondag         09.00 – 17.00 uur         Vereniging sluit af.

 

In tegenstelling tot voorgaand jaar zal tijdens deze periode de bar niet geopend zijn. Het clubhuis is gewoon geopend op de hierboven vermelde tijden waar koffie/thee e.d. en Fris via diverse automaten te verkrijgen zijn.

Het is niet toegestaan op het sportpark zelf meegenomen alcoholische dranken te nuttigen!! Zie Huishoudelijk Regelement op de Website!!

 

Veel Tennisplezier!!

 

Bestuur T.C.H.A.

Mededeling bestuur

Beste leden,

 

Een vereniging kan niet bestaan zonder een aantal enthousiaste personen die een stapje extra willen zetten om de vereniging draaiende te houden.

Helaas zien we in de afgelopen jaren een dalende lijn in het aantal vrijwilligers dat zich belangeloos wil inzetten hiervoor.

Onze vereniging ontkomt hier ook niet aan!

Vooral voor het invullen van bestuurlijke taken is het zeer moeilijk om mensen te vinden.Schrijnend voorbeeld hiervan is dat we al reeds enkele jaren geen voorzitter binnen onze vereniging hebben.

Binnen het huidige bestuur hebben 3 van de 4 bestuursleden aangegeven na dit seizoen te stoppen alsmede de verantwoordelijke voor de Ledenadministratie en de Webmaster.

Lees meer »

» Nieuws archief

Luctor Belting Jeugdtoernooi 2016

Luctor Belting Jeugdtoernooi 2016

Luctor Belting Jeugdtoernooi Flyer 2016

Luctor Belting Jeugdtoernooi Flyer 2016