Home

Nieuws

Openingstijden winter park TC Hulster AMbacht

Winteropeningstijden park:

Maandag: 09:00 – 21:45
Dinsdag: 09:00 – 22:00
Woensdag: 09:00 – 22:00
Donderdag: 09:00 – 18:00
Vrijdag: 09:00 – 19:45
Zaterdag: 10:00 – 18:00
Zondag: 10:00 -18:00

Uitnodiging ALV

Beste leden van T.C. Hulster Ambacht,

Bij deze willen wij als bestuur u uitnodigen voor de ALV op woensdag 22 november
a.s. om 20:00 uur in onze kantine. Hopelijk tot dan!

 

A.L.V. T.C. Hulster Ambacht 22 nov. 2017

Opening vergadering / ingekomen stukken.

Vaststellen notulen A.L.V. 23 november 2016.

Financieel verslag 2017.

Begroting 2018.

Verslag kascommissie / aanstelling nieuwe kascommissie.

Schriftelijke verslagen commissies.

P A U Z E.

Samenvatting seizoen 2017.

Wisseling commissieleden.

Verkiezing nieuwe bestuursleden.

Rondvraag / Sluiting.

D.B. & Commissies

Dagelijks bestuur:

Voorzitter: Ben Lockefeer.

Secretaris: Nomie Joziasse.

Penningmeester: Yanniek Ivens.

Technische commissie: Marnix Ivens

Jeugdcommissie: Gezocht!

 

Jeugdcommissie:

Ingrid van Eenennaam

Gerald Kas

 

Technische commissie:

Paul Meerman

Marnix Ivens

Mark-Jan de Jonge

 

Barcommissie:

Frank Ivens

Marianne Coremans

Saskia Berkhof

 

Ledenadministratie:

Monique Elegeert.

 

Webmaster:

Honny van Dorsselaer.

 

P.R. commissie:

Ben Lockefeer

 

Toernooicommissie:

Mark-Jan de Jonge

Marnix Ivens

Bram Donze

Maxime van Eenennaam

Frank Ivens

Gijs Donze

Ludo de Bakker

 

Luctor Belting commissie:

Ebrien Mulder

Hans van de Klooster

Dominique Vanden Abbeele

 

Kascommissie:

Jeroen Elemans

Piet Jongenelen

 

Baancommissie:

Roel Mulder

Louis Inghels

 

Baanonderhoud:

Hans Eshuis

Louis Inghels

Jo Blanckaert

Mark Quaak

William Goethals

Roel Mulder

Johan de Kort

Dees Kerckhoven

» Nieuws archief